Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA-gruppen

För oss i AA är gruppen det absolut viktigaste. Utan stödet och gemenskapen med andra alkoholister skulle vi förmodligen inte kunna hålla oss nyktra länge. AA blir med tiden ett sätt att leva, ett sätt som fungerar och som vi trivs med.

Vi går inte på AA-möten för att vi måste utan för att vi vill, för vår egen skull. Vi har blivit medvetna om att vi lider av en livsvarig sjukdom som kräver regelbunden omsorg för att inte blomma upp igen. Därför går vi på våra AA-möten. Mötena ger oss kunskaper och insikter och vi får en uppmuntrande klapp på axeln när vi klarat ytterligare en nykter månad. Stödet från andra medlemmars erfarenheter hjälper oss göra rätt saker i vårt tillfrisknande. Vi känner oss hemma i AA och börjar hjälpa till i gruppen. 

AA fungerar för att AA-medlemmar gör mötena möjliga. Tar nyckeln och kokar kaffe, hjälper till med litteraturen eller städningen, håller ett möte och pratar med nykomlingar. Det är vårt sätt att ta ansvar och ge tillbaka lite av det vi fått. Vi bidrar till att budskapet kan föras vidare så att fler kan hitta en lösning.

Frågor & svar:

Hur fungerar service i en AA-grupp?

En AA-grupp styrs av det gemensamma gruppsamvetet och inte av enskilda personer. Vi eftersträvar så stor enighet som möjligt i alla viktiga beslut och låter det hellre ta lite tid än vi kör över minoritetens åsikter.
För att gruppen ska fungera håller den vanligtvis regelbundna praktiska arbetsmöten och gruppsamvetsmöten för viktigare beslut och självrannsakan. Gruppen utser också tjänare som tar hand om vissa nyckeluppgifter, till exempel sekreterare, gruppservicerepresentant, kassör och litteraturansvarig.

Hur ska vi förhålla oss till sociala media?

Sociala media, bloggar och publika sidor på Internet är att likställa med andra publika media, enligt elfte traditionen. Det innebär att vi inte ska framträda med namn och/eller bild i sammanhang där AA nämns.

Läs mer: Riktlinjer för Internet

När kan man bli sponsor?

En sponsor är en medlem som själv tillfrisknar från sin alkoholism genom att aktivt arbeta med AA:s tolv steg. Att hjälpa andra alkoholister till samma lösning, är en väsentlig del i programmet som håller oss själva friska och nyktra. En sponsor behöver nödvändigtvis inte ha särskilt lång nykterhet. Alkoholister som själva tillfrisknar, uppmanas att börja arbeta med andra alkoholister. Enligt AA, så visar praktisk erfarenhet att ingenting ger lika god immunitet mot att dricka som att arbeta med andra alkoholister, (Stora Boken, sidan 109).
 

Puff/blurb: 
AA-gruppen, där allting börjar
Broschyren innehåller värdefull information om hur en AA-grupp fungerar, om möten, traditioner, vad olika tjänare gör, samt hur grupper hänger samman i kretsar, regioner och AA i helhet. Och hur vi kan föra budskapet vidare. Ett bra tips: Ge denna broschyr till de tjänare ni väljer.
Se filmen "Hope"
Filmen "Hope" beskriver AA på ett bra sätt. Vi får följa Maggie som firar ett års nykterhet och träffa andra som berättar hur och varför AA fungerar.