Sex fantastiska böcker till fantastiska priser! Köp nu.
Nu kan du lyssna på Stora Boken som ljudbok. Läs mer här
Dela med dig av din berättelse. Den kan hjälpa någon.
Dags att boka middag och boende på Landsmötet i Uppsala
Servicekontoret stängt 20-26 maj
För dig med problem

Den vanligaste mötesformen är att någon medlem i gruppen leder mötet. Han eller hon läser AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur, beroende på om det är ett stegmöte, ett nykomlingsmöte eller om mötet har ett annat tema. Efter läsningen går ordet runt och alla som deltar kan, om de vill, presentera sig och dela med sig av sina tankar och erfarenheter som rör alkoholism och tillfrisknande. Vi avbryter inte varandra och det förs inga öppna diskussioner under mötet. Den som har frågor och funderingar får oftast svar genom andras delningar.
 

Nej. AA har en lösning för människor som utvecklat sjukdomen alkoholism. Den drabbar ca 10% av befolkningen och kännetecknas främst genom att man ideligen förlorar kontrollen över sitt drickande.

Det kan liknas vid en sorts allergi. Så snart en alkoholist får alkohol i kroppen så startar en reaktion som gör att han eller hon genast vill ha mer och mer. Det leder till ofta till negativa konsekvenser, men trots detta, så fortsätter alkoholisten att dricka.

AA har ingen lösning för så kallade “storkonsumenter” som ibland dricker lite för mycket.

Sjukdomen är kronisk, dvs den går inte att bota. AA:s lösning förutsätter därför total avhållsamhet från alkohol, vilket är en nödvändighet för att kunna tillfriskna från alkoholism. Vi vet också att en riktig alkoholist inte klarar detta på egen hand. Därför finns AA.  

AA har bara en lösning för alkoholism och de problem som är relaterade till det. Vi erbjuder ingen professionell, medicinsk, psykiatrisk, ekonomisk eller social hjälp, vi hänvisar till andra resurser i samhället för det.

AA erbjuder heller ingen lösning för andra beroendeproblem, droger, narkotika, tablettmissbruk, matmissbruk, spelmissbruk och så vidare. Vi hänvisar till andra tolvstegsprogram för dessa missbruk. Många av oss har andra problem. Om alkoholen är ett av dina problem är du välkommen till AA. Har du en önskan att sluta dricka är AA det rätta stället. AA har en lösning på alkoholism som vi som går på AA-möten generöst delar med oss av.

Vem som helst kan delta på ett öppet AA-möte. Men endast de med ett alkoholproblem kan delta på slutna möten.

Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna från din sjukdom genom AA:s tolv steg och styrkan i att dela erfarenheter och stöd från andra alkoholister på AA-möten.

AA:s grundtext ”Stora Boken” beskriver vad du bör göra för att kunna tillfriskna. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper du kämpa, du får en meningsfull nykterhet och ett fungerande liv i balans. Du får en ny gemenskap med människor som delar dina erfarenheter och som har som huvudsyfte att tillfriskna och hjälpa andra att uppnå nykterhet.

Inga. AA för inga egna register eller journaler, du behöver inte uppge några personuppgifter eller skriva på några kontrakt när du går till AA. Du kan gå utan att någon utomstående vet om det. I och med att AA består av andra alkoholister så har vi har stor respekt för varandras rätt till anonymitet. Att gå på AA är helt frivilligt.

AA är helt självständigt och fristående från allting annat och inga myndigheter eller institutioner har någon insyn i AA.

Det är väldigt enkelt. Du är medlem i AA den dag du själv säger att du är det. AA för inga medlemsregister eller har några medlemsavgifter. Och du är medlem i hela AA och är välkommen på möten över hela världen

Du kommer att träffa män och kvinnor från samhällets alla hörn och i olika åldrar. Alla är där av samma skäl som du och de kommer att hälsa dig välkommen. En del är nynyktra medan andra har flera års nykterhet. De är där för att bibehålla sin nykterhet, stötta varandra och hjälpa nya att hitta samma väg till frihet från alkoholen. AA för inga medlemsregister och har inga medlemsaavgifter. Den personliga anonymiteten är en av hörnstenarna i AA. Om du känner att du träffar människor som är som du och känner igen dig i deras berättelser, så kom tillbaka, du är på rätt väg. Gå på många möten i början så klarnar det med tiden hur AA fungerar. Många av oss började känna ett hopp efter några möten, om vi också kunde bli befriade.

Bara du själv kan avgöra om AA:s program verkar vara något som kan hjälpa dig. Det är ett beslut som du själv får fatta. Ingen i AA kan göra det för dig. Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka som andra. Men när erfarna AA-medlemmar talade om för oss att alkoholism är en sjukdom som kan hejdas så började vi observera dessa sjukdomssymptom hos oss själva.

Vi insåg fakta och angrep vår sjukdom precis som vi skulle angripit varje annat allvarligt hälsoproblem. Vi gav ärliga svar på realistiska frågor om våra alkoholvanor och om effekten av dessa i vårt dagliga liv.

Kom ihåg att det inte är någon skam att erkänna att du har ett hälsoproblem. Om du har problem är det viktigt att göra något åt det.

En del tror kanske att AA är religiöst. Men AA har ingen anknytning till någon religion. AA måste fungera såväl för den som har en religion, vilken den må vara, liksom för den som inte vill ha någon. Tack vare att AA inte är religiöst så fungerar AA i alla världsdelar.

Alkoholism är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver vi bygga upp oss i “anden” igen (själslig utveckling). Det är vad AA:s tolvstegsprogram handlar om. Genom stegen få vi ett andligt uppvaknade och ett nytt fritt normalt liv i balans, befriade från vår besatthet att dricka.

AA:s program är andligt i den meningen och bygger på breda andliga principer, men har ingenting med någon religion (troslära) att göra.