Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA i samhället och samarbete med professionella

AA är en resurs i samhället för den alkoholist som har en önskan att sluta dricka och ett viktigt komplement till all annan form av behandling eller själavård. Tillsammans kan vi hjälpa fler.

AA:s enda syfte är att hjälpa de alkoholister som fortfarande lider. Män och kvinnor, unga som gamla, som drabbats av alkoholism och förlorat kontrollen över sitt drickande. Ett drickande som ger ökade negativa konsekvenser och ökat lidande. AA har en lösning för den alkoholist som har en önskan att sluta dricka.

Det är betydligt fler alkoholister som lider och går under än som spontant hittar till AA. Därför är det viktigt för oss att ha ett nära samarbete med alla som i sitt arbete träffar dessa alkoholister. AA vill vara ett komplement till alla professionella som arbetar med eller träffar dem i sitt jobb. Tillsammans kan vi hjälpa bättre. 

En stödjande gemenskap och ett program för livsvarigt tillfrisknande
AA är en icke-professionell, ideell rörelse av alkoholister som hjälper varandra att bli och förbli nyktra. AA erbjuder en världsomfattande stödjande gemenskap, sponsorskap (=mentorskap), inbyggda belöningar och ett livsvarigt program (AA:s tolv steg) för tillfrisknande, i vilket det ingår att hjälpa andra. Vi i AA är inga experter på eller har någon åsikt om medicinska, samhällspolitiska eller religiösa frågor. Men vi har en unik erfarenhet av vad det innebär att vara alkoholist och att tillfriskna från beroendet av alkohol. Vi har en lösning som fungerar för oss.

Tillsammans kan vi rädda fler liv
Genom att samarbeta med hälsovården, rättsväsendet, företag, kyrkor och utbildningsväsende kan vi tillsammans rädda fler liv.

Vill du ha en presentation om ”Vad AA gör och inte gör” på en arbetsplatsträff, personalmöte, ledningsgrupp, träff för medlemmar etc, eller är intresserad av annan samverkan med AA så kontakta  info@aa.se   

Puff/blurb: 
About AA
About AA är ett nyhetsbrev på engelska som regelbundet ges ut av AA i USA som vänder sig till professionella. Här kan du ladda ner och prenumerera på nyhetsbrevet.
Se filmen: Hope
Filmen "Hope" beskriver AA på ett bra sätt. Vi får följa Maggie som firar ett års nykterhet och träffa andra som berättar hur och varför AA fungerar.