Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Unga i AA

Många förknippar ordet alkoholist med folk i medelåldern och äldre. Unga som märker att de inte kan hantera sitt drickande har därför ofta långt till slutsatsen att de faktiskt är alkoholister. Men alkoholismen känner inga gränser, inte heller ifråga om ålder. Det finns de som är fullfjädrade alkoholister vid 18 års ålder.

I menyn "Unga berättar" kan du läsa några personliga berättelser av unga människor om deras alkoholism. Känner du igen dig i vad de skriver är du välkommen till oss i AA.

YPAA – unga i AA

För dig som är ung och har en önskan att sluta dricka finns det en särskild gren av AA, YPAA, Young people AA (=Unga i AA). Du kan söka i möteslistan på YPAA och se efter om det finns någon sådan grupp på din hemort.

För närvarande – april 2020 – finns det åtta grupper i landet: två i vardera Stockholm och Göteborg och en i vardera i Malmö, Uppsala, Södertälje och Nyköping. På de orter som saknar YPAA-grupper brukar det finnas vanliga AA-grupper, dit alla är välkomna som har en önskan att sluta dricka. Kanske upptäcker du på ett sådant möte att du kan identifiera dig med andra alkoholister i alla åldrar, inte bara med dem som är i din egen ålder.

Young People in AA 2

Video: Tre unga alkoholister berättar (5:27)