Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Fakta om AA

Anonyma Alkoholister är en ideell, global gemenskap av kvinnor och män ur alla samhällsskikt, som träffas för att tillsammans uppnå och behålla varaktig nykterhet. Det finns över 116 000 AA-grupper i 180 länder. 

Grunden i AA är AA-mötet, där en alkoholist som ännu inte hittat någon lösning på sitt problem möter en annan – nykter – alkoholist. Detta möte skapar identifikation och förtroende, det undanröjer förnekelse och väcker samtidigt ett hopp till liv hos nykomlingen. Det förefaller som att en nykter alkoholist kan nå en annan alkoholist på ett alldeles speciellt sätt.

Som hjälp i tillfrisknandet är mötet och stödet i gruppen ovärderligt. Därför rekommenderas nykomlingen att gå på många möten. Alkoholisten föreslås också använda AA:s tolv steg till hjälp för att uppnå och bibehålla sin nykterhet, ofta tillsammans med en sponsor (= mentor).

Kortfakta om AA

  • AA är helt frivilligt och det enda som krävs är en önskan att sluta dricka
  • AA:s program för tillfrisknande bygger på breda andliga principer, men är icke-religiöst
  • AA tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån, vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag
  • AA är helt självständigt och har inga kopplingar till någon, däremot samarbetar vi gärna
  • AA är ingen nykterhetsrörelse, vårt enda syfte är att föra budskapet vidare
  • AA är helt ideellt och allt servicearbete utförs på frivillig väg
  • AA deltar inte i offentliga debatter och har inga åsikter i frågor utanför AA
  • AA bedriver inga behandlingshem, AA-grupperna och AA-mötena är det centrala i AA

 

> Broschyr Fakta om AA (PDF)