Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Brev till massmedia

Under många år har vi i AA uppskattat det stöd vi fått från våra vänner inom massmedia. Ni har bidragit till att rädda oräkneliga liv. Vi söker ert fortsatta stöd och samarbete då det gäller att skydda enskilda medlemmars anonymitet på det offentliga planet.

Vi ber er därför, när det gäller enskilda AA-medlemmar, – att endast använda förnamn och – att inte använda bilder där medlemmars ansikten kan bli igenkända.

Anonymiteten är djupt förankrad i vår gemenskap och en garanti för våra medlemmar att deras tillfrisknande är en privat angelägenhet. Det har visat sig att aktiva alkoholister ofta avvisar hjälp, om deras identitet riskerar att avslöjas.

Anonyma Alkoholister har ingen anknytning till någon annan organisation, även om många har anammat AA:s tolvstegsprogram för eget ändamål. AA är självförsörjande och vägrar ta emot ekonomiska bidrag utifrån. Vi är lekmän som endast erbjuder frivilligt stöd i form av en alkoholist som hjälper en annan.

Över hela världen har åtskilliga uppmärksammade artiklar och reportage om AA varit en av de viktigaste vägarna för att få alkoholister att uppsöka vår gemenskap. Vi är oerhört tacksamma för att ni har gjort detta möjligt.