Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Om AA

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av kvinnor och män ur alla samhällsskikt, som träffas för att tillsammans uppnå och behålla varaktig nykterhet. Det finns över 116 000 AA-grupper i 180 länder. AA:s programförklaring nedan beskriver rätt väl och kortfattat vad AA är och inte är.

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. 
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Snabbfakta:

  • Det finns ca 470 AA-grupper i Sverige, i de flesta större orter i landet 
  • AA är självförsörjande och tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån
  • AA är självständigt och fristående från andra, men samarbetar gärna 
  • AA driver inte behandlingshem och är inte religiöst
  • AA är inte en nykterhetsrörelse och tar inte ställning i samhällsdebatten 
  • AA:s enda syfte är att hjälpa den alkoholist som lider
Puff/blurb: 
Se filmen: Hope
Filmen "Hope" beskriver AA på ett bra sätt. Vi får följa Maggie som firar ett års nykterhet och träffa andra som berättar hur och varför AA fungerar.