Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Vad är alkoholism?

Vem är alkoholist? En definition som många kan känna igen sig i låter så här: Den, som trots ökande negativa konsekvenser av sitt drickande, ändå fortsätter att dricka, är förmodligen alkoholist.

Bara du själv kan avgöra om AA:s program verkar vara något som kan hjälpa dig. Det är ett beslut som du själv får fatta, ingen i AA kan göra det åt dig. Vi som nu är med i AA gick dit för att vi insåg att vårt drickande blivit ett problem som vi själva inte kunde hantera. I början förnekade många av oss att vi inte längre kunde dricka som andra. Men när erfarna AA-medlemmar talade om för oss att alkoholism är en sjukdom som kan hejdas så började vi observera dessa sjukdomssymptom också hos oss själva.

Vi insåg fakta och angrep vår sjukdom precis som vi skulle angripit varje annat allvarligt hälsoproblem. Vi gav ärliga svar på realistiska frågor om våra alkoholvanor och om effekten av dessa i vårt dagliga liv. Kom ihåg att det inte är någon skam att erkänna att du har ett hälsoproblem. Om du har problem är det viktigt att göra något åt det.

Frågor & svar:

Har AA behandlingshem?

Nej, AA har inga behandlingshem och är en helt fristående gemenskap. AA består endast av ett stort antal AA-grupper som regelbundet håller AA-möten. AA är en ideell gemenskap och består bara av alkoholister som tillfrisknar med hjälp av AA:s tolvstegsprogram och därmed hjälper nykomlingar. All medverkan i AA är helt frivillig och AA ställer bara ett krav för medlemskap: en önskan att sluta dricka. Däremot samarbetar AA med många inom hälsovården.

Vad erbjuder AA?

Om du är alkoholist, så ges du möjligheten att tillfriskna från din sjukdom genom AA:s tolv steg och styrkan i att dela erfarenheter och stöd från andra alkoholister på AA-möten.

AA:s grundtext ”Stora Boken” beskriver vad du bör göra för att kunna tillfriskna. Som tillfrisknad alkoholist, så slipper du kämpa, du får en meningsfull nykterhet och ett fungerande liv i balans. Du får en ny gemenskap med människor som delar dina erfarenheter och som har som huvudsyfte att tillfriskna och hjälpa andra att uppnå nykterhet.

Vad kostar AA?

AA kostar ingenting, varken för individen eller samhället. Medlemmen betalar inga medlemsavgifter och AA tar inte emot ekonomiska bidrag utifrån. AA är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Medlemmarna som går på mötena lägger en slant i hatten som betalning för kaffet om dom kan.

 

Dessa pengar går till gruppens omkostnader och om överskott uppstår skickas pengarna vidare till servicekontoret, för att användas till t ex upptryckning av litteratur och sköta denna webbsajt m m.

Vad menas med anonymiteten?

Vi vet att alkoholister avvisar hjälp om deras identitet riskerar att avslöjas. Det är för många nykomlingar ett känsloladdat och skamfullt steg att erkänna att man inte längre klarar av sitt drickande.

 

Därför finns inga medlemsförteckningar i AA. Det förs inga journaler eller statistik. Nykomlingen är garanterat anonym - så länge han själv önskar. Respekten för varandras anonymitet är grunden i AA. Därför framträder vi heller aldrig med namn och bild i press, radio och TV.

 

Men detta är inte detsamma som att AA som sådant är anonymt. Tvärtom, AA vill vara så synligt som möjligt i samhället för den alkoholist som söker hjälp.

Puff/blurb: 
Mer om alkoholism
Alkoholism är en kronisk sjukdom som leder till för tidig död. Konsekvenserna blir bara värre och värre... AA kan hjälpa dig att bli fri från besattheten att fortsätta dricka.