Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA-möten och stegarbetet

AA-mötena är hjärtat i AA. Det är här du träffar oss med samma problem. Du känner igen dig i våra berättelser om hur det var, om hur vi förnekade, ljög och manipulerade oss själva och andra, om att det bara blev värre och värre. Men du får också höra mer om hur sjukdomen kan hejdas, om hur vi har tillfrisknat och hittat en väg till nykterhet och ett fungerande liv igen. Du kommer att finna en ny och mycket speciell gemenskap med andra alkoholister i AA.

Att bara gå på möten räckte inte. Vi behövde förändra våra liv och de orsaker som fick oss att dricka. Vi behövde börja arbeta i AA:s Tolv steg för att bli befriade från vår självcentrering, våra rädslor och all den skuld och ångest vi lagrat upp. Många av oss valde att hitta en sponsor (=mentor), en AA-medlem som gått före och som hade hittat det vi också ville hitta. Någon att kunna ringa och träffa och ventilera alla frågor och funderingar som dyker upp i stegarbetet. För varje framsteg vi gjorde växte känslan av att lösningen fanns också för oss. Genom stegen blev vi befriade.

Frågor & svar:

Vad menas med ”att göra stegen”?

De tolv stegen för tillfrisknande finns beskrivna i Stora boken (Anonyma Alkoholister). De nedtecknades av de 100 första alkoholisterna som tillfrisknat genom att arbeta med dessa steg. Sällan har vi sett någon misslyckas genom att följa dessa steg och tillämpa dem efter bästa förmåga. Att arbeta i stegen är en resa som leder till insikter och befrielse från skuld och skam, rädslor och andra orsaker som bidragit till drickandet. Att leva i stegen innebär att man, efter bästa förmåga, tillämpar dem i sina dagliga angelägenheter. I det ingår också att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

Vad är en sponsor?

Det är en AA-vän som du känner förtroende och tillit till. Någon som gått före och som har hittat “det” du vill ha. Sponsorn (eller mentor, fadder) kan utanför AA-mötena hjälpa dig i ditt stegarbete genom att berätta hur han eller hon gjort samt ge dig svar och kommentarer på dina frågor och funderingar som rör sjukdomen och tillfrisknandet. Fråga någon medlem du känner förtroende för och fråga om han eller hon vill vara din sponsor. Det rekommenderas att män sponsrar män och kvinnor sponsrar kvinnor.
 

Puff/blurb: 
Stora boken - AA:s handlingsprogram
I Stora boken beskriver de första 100 nyktra alkoholisterna exakt vad de gjort för att tillfriskna. Boken är en handledning i AA:s tolvstegsprogram för ett nyktert fungerande liv. Andra svenska utgåvan, pris 150 kr.