Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

REGIONMÖTE för Östra Regionen

Typ: 
Regionmöte
Plats: 
Salabackekyrkan
Adress: 
Lästmakargatan 7B
Tid: 
20/11 2021 12:00 till 15:00
Postnummer: 
754 34
Ort: 
Uppsala
Arrangör: 
AA Östra Regionen
RM för Östra Regionen

DAGORDNING FÖR REGIONMÖTE AA Östra Regionen lördagen den 20 november 2021 Salabackekyrkan Lästmakargatan 7B - Uppsala 1. MÖTET ÖPPNAS: Ingressen, Traditionerna och Riktlinjer för Regionen läses 2. Presentation av närvarande 3. Övriga frågor anmäls 4. Val av justerare inom krets 8 5. Godkännande av dagordning 6. PROTOKOLL – kortfattat sammandrag samt godkännande a) från föregående Regionmöte b) från föregående Gruppsamvetsmöte 7. NAMNFÖRSLAG TILL TJÄNARE – läs upp utdraget ur Koncept 9 innan val a) Östra Regionen b) Servicedelegat/suppleant c) Förtroenderådets olika tjänaruppdrag RAPPORTER: 8. Kretsarna - kort redogörelse 9. Ekonomisk rapport från kassören 10. Servicedelegaterna 11. Förtroenderådet och dess kommittéer 12. Internationella delegater 13. ÖVRIGA FRÅGOR – inkl bordlagda frågor som tas upp först 14. Information om kommande möte 15. MÖTET AVSLUTAS: Hatten går runt och vi ber Sinnesrobönen tillsammans