Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Anmälan ny grupp

Varje grupp är unik som ett fingeravtryck, och sättet att sprida budskapet om nykterhet varierar inte bara från grupp till grupp utan från krets till krets och från land till land. Genom att agera självständigt väljer varje grupp sin egen väg. Ju bättre informerade medlemmarna är, dess starkare och mer samstämmig är gruppen och när en nykomling söker hjälp har gruppen alltid den hand som AA sträcker ut till hjälp

De flesta av oss kan inte tillfriskna utan en AA-grupp. Som Bill sade, ”Insikten kommer till varje medlem, att han bara är en liten del av det stora hela... Han lär att ropet av önskningar och ambitioner inom honom måste tystas eftersom dessa kan skada gruppen. Det står klart att gruppen måste överleva, annars kan individen inte överleva”.

Vad är en AA-grupp?
Den långa versionen av tradition 3 säger följande:
Vårt medlemskap bör omfatta alla som lider av alkoholism. Därför får vi inte avvisa någon som vill tillfriskna. Medlemskap i AA bör aldrig vara beroende av pengar eller åsikter. Om två, eller fler, alkoholister träffas enbart för sin nykterhet kan de kalla sig en AA-grupp, förutsatt att de som grupp inte är beroende av någon annan.

Är det skillnad på ett möte och en grupp?
Vissa AA-medlemmar har möten som skiljer sig från den vanliga uppfattningen om en grupp. Dessa medlemmar samlas helt enkelt vid en viss tidpunkt på en viss plats för ett möte, kanske av bekvämlighetsskäl eller av annan speciell orsak. Den huvudsakliga skillnaden mellan en grupp och ett möte är att gruppen finns mellan annonserade mötestider, redo att vid behov ge hjälp enligt tolfte steget.
(Källa: AA-GRUPPEN …... där allting börjar, utgåva 2010)

Blankett för anmälan ny grupp beställs från Servicekontoret
via 
service@aa.se eller telefon 08-642 26 09.

OBS. Ifylld blankett skickas för kännedom till den region gruppen kommer att tillhöra.

Varje ny AA grupp som anmäler sig erhåller ett Startpaket innehållande grundläggande litteratur samt Servicehandbok. Startpaketet är ett stöd till nybildade grupper eftersom det kan ta tid innan det blir överskott i hatten för inköp av litteratur. När gruppen anser sig ha råd kan den skicka ett frivilligt bidrag till Servicekontoret.