Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Aktuellt

Motioner till Servicekonferensen 2022 lämnas senast 1 november

Efter beslut på Servicekonferensen 2021 tidigareläggs sista inlämningsdatum för motioner till 1/11. Detta för att grupper, kretsar och regioner tillsammans med Servicedelegaterna ska få mera tid på sig att gå igenom motionerna innan Servicekonferensen. I Servicehandboken finns beskrivet vad som gäller kring hur motioner skall skrivas beroende på om det är beslutsmotioner eller diskussionsmotioner. Behöver du/ni hjälp så vänd dig till en Servicedelegat eller er representant i Förtroenderådet. Välkommen att skriva motioner, de behövs för AA Sveriges utveckling ! Hälsningar / Förtroenderådet

En historisk helg.

En historisk helg! För första gången i AA-Sveriges historia har vi nu genomfört en Servicekonferens i ett helt digitalt format. Det fungerade över all förväntan, trots att vi alla har olika förutsättningar till den moderna tekniken. Vi hade många fina diskussioner och alla känner sig nöjda och uppfyllda av vår gemenskaps samanhållning och andlighet. Vi har pratat mycket om vikten av att göra service och även funderat på vad vi kan göra för att inspirera nya till service. Förtroenderådet vill särskilt tacka årets Presidie för det fantastiska arbete som de lagt ner och vi ser fram emot att ta emot de nya ledamöter som nu är invalda. I kärlek och Service Förtroenderådet.

Nykomlingar välkomna trots Corona

Nykomlingar välkomna trots Corona

Sprid budskapet – inte smitta !

Nytt från Förtroenderådet

Polisen om AA möten

Nu har polisen kommit med ett utlåtande om AA möten.

Onlinegrupper, möteslistan

På grund av Coronaviruset sker ändringar i möteslistan hela tiden. Några grupper håller fortfarande stängt. Nya Onlinegrupper har bildats

Utlämning av litteratur på Servicekontoret

På grund av den rådande smittorisken och restriktionerna kopplade till Corona/covid-19 så har så har styrelsen beslutat att inga besök på Servicekontoret tillåts.

Servicekontoret stängt för besök

På grund av Coronaviruset har Servicekontoret helt stängt för besök. Vi nås på telefon och mail som vanligt.

Hjärtats språk slutsåld

Hjärtats språk är slutsåld. Ny utgåva trycks efter godkännande av Förtroenderådet

Sidor