Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Viktigt motioner SK 2019

Motioner till Servicekonferens 2019 skall vara inkomna till Servicekontoret senast 1/12 2018.

..
Om motioner

Motioner till Konferensen ska förses med tydlig avsändare, namn, adress och telefon så att eventuella frågor eller kompletteringar kan göras. Alla personuppgifter behandlas anonymt.

Författa motionen enkelt, kortfattat och tydligt, gärna utskriven på dator.
Formulera motionen på ett sätt som Konferensen kan förstå för att besvara och behandla den.

Det finns två typer av motioner, beslutsmotion där Konferensen föreslås ta beslut i en
fråga samt diskussionsmotion, där Konferensen föreslås ta upp en fråga till diskussion.
När det gäller beslutsmotioner bör dessa avslutas med ett tydligt yrkande, t.ex. med
en eller flera attsatser. Läs mer om Motioner på sid. 36 i Servicehandboken 2018.

Det är Förtroenderådet som avgör vilka motioner som går vidare till Konferensen.

Motioner utan avsändare eller som innehåller personangrepp eller inte sätter princip
före person, behandlas inte. Motioner skickas in per brev eller e-post senast den 1
december till Servicekontoret, service@aa.se. Märk kuvertet ”Motion till SK2019”.