Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Varför gör vi Service

I en serie intervjuer har vi bett tjänare, som roterat ut efter en lång tid av Service i gemenskapen, berätta vad Service betytt för dem. Detta är Christers W´s tankar.

.

Intervju med Christer  

Serviceuppdrag: Världsservicedelegat 

Mandattid: 4 år 

 

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste uppgifter som WSD? 

Det är en tvåvägs kommunikation i så motto att jag dels ska berätta hur AA Sverige fungerar dels ta hem och förmedla information om hur AA fungerar i andra länder och världsdelar. Framför allt med avseende på struktur – hur vi lyckas implementera servicestruktur enligt AA:s principer, men också tips om hur andra grupper lyckas bra i olika avseenden. 

 

Varför ska jag göra service? 

Det är ett av AA:s tre legat: Tillfrisknade, Enighet och Service. Om jag för egen del önskar förbli och leva nykter i AA:s Gemenskap bör jag tillämpa alla delarna i AA:s principer. Jag är medveten om att det inte finns några krav eller måsten i AA:s program, men när jag fått förmånen att leva nykter i så många år (kom till AA 1987) är jag benägen att byta ut ”bör” mot ”ska” i många avseenden. Precis som ni skrivit i frågan ovan. 

 

Vilket var ditt allra första serviceuppdrag? 

Att låsa upp dörren och koka kaffe i min hemmagrupp och att finnas på plats i god tid. 

 

Vad hade du gjort för service innan du blev Världsservicedelegat? 

Jag har gjort service på alla nivåer i AA. Började som GSR, satt ordförande i såväl krets 2 som Östra regionen, fortsatte i FR och avslutade så småningom som WSD. Under tiden har jag dessutom suttit i olika kommittéer och arbetsgrupper. 

 

Hur kommer det sig att du började göra service? 

Vi hade en mycket sträng person som var drivande i min hemmagrupp. Hon sa att: ”Om vill fortsätta att vara nykter så får du ta mig f-n ställa upp för Gruppen och dina medresenärer i Gruppen”. Då lyder man.

 

Vad har varit det bästa med ditt serviceuppdrag? Vilken har varit den största utmaningen? 

För mig har det varit att tvingas förbereda mig inför ett uppdrag. Att läsa på vad som förväntas av mig, att fråga dem som gått före hur det ska gå till. Att ta rygg på dem som tillsynes har varit framgångsrika i sitt uppdrag. 

Jag tror att jag har haft stor nytta av erfarenheter från mitt yrkesliv. Jag har varit ”pappersvändare” i hela mitt yrkesverksamma liv som inköpare (Certifierad Inköpare CISILF) och haft god erfarenhet av förhandlingar och att leda möten. Jag upptäckte emellertid snart att det inte går att arbeta i AA på samma sätt som att driva en organisation eller ett företag. ”Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.” Andra Traditionen. Jag började förstå varför jag har fått två öron och en käft. 

 

Den största och mest lärorika utmaningen var nog att vara ordförande i Östra regionen. En mycket stor region med – jag tror ca 170 grupper vid den tiden. Det var många deltagare på våra möten och ofta väldigt många observatörer. Alla deltagare var väl inte så friska – vem är det förresten – men en del var inte ens i tillfrisknande. Det ledde till att det blev i mitt tycke mycket onödigt tjafs och diskussioner om procedurfrågor. Vem har rösträtt? Vem har yttranderätt? Kan vi inte ändra på dagordningen för jag måste med tåget? Och sådana saker. Dessutom fanns det en och annan Besserwisser. Det var en lärorik tid och jag fick många tillfällen att träna mitt tålamod. 

 

Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då? 

Tag chansen. Du kommer att lära dig mycket – inte minst om dig själv! 
Och framför allt lära dig mycket om AA – det Program som förmodligen har räddat livet på dig. 

 

Vad hade du önskat att du visste innan du tog detta uppdrag? 

Om du med denna fråga menar WSD, så har jag genom min tidigare erfarenhet av Service i AA på olika nivåer lärt mig att jag inte kan så mycket om det förrän det är dags att rotera ut. En av de viktigaste sakerna tror jag är att ha stort förtroende för dem som gått före och som kan förmedla sina erfarenheter. Jag har haft förmånen att ha en mycket god vän och mentor i Gunnar M. som genom sitt sätt att vara förmedlat mycket som jag haft nytta av. Sen måste jag trampa upp min egen stig. 

 

Har du lärt dig något nytt om dig själv genom att vara WSD? 

Att jag har AA Sverige som har valt mig bakom mig som trygghet. Att jag vid varje tillfälle skall vara väl förberedd och göra så gott jag kan. Att jag duger som jag är. 

 

Varför behöver vi Världsservicedelegater? 

Som jag skrev inledningsvis så behöver AA Sverige information från andra länder och ta vara på de erfarenheter andra gjort och anpassa det efter svenska förhållanden. Att knyta kontakter med andra WSD och föra den informationen vidare tillbaka. 

 

Har du fått några sidvinster genom att göra service? 

Jag har fått ett fantastiskt rikt liv i AA och kan förhoppningsvis förmedla det till andra alkoholister som är beredda att förändra sitt liv. Jag lever i frid med mig själv och mina medmänniskor både i och utanför AA. Har insett vikten av att hålla mig uppdaterad i och om AA:s litteratur samt att vara ute i samhället och informera om AA och vårt Program för tillfrisknande. 

 

Vad kan vi göra för att öka serviceviljan inom AA? 

Att vi som gör service pratar om våra erfarenheter på våra AA-möten och i möjligaste mån tar med och involverar de som är nya i AA på olika servicemöten på alla nivåer. 

 

Vilket är det roligaste serviceuppdraget du har haft och varför? 

Höjdpunkterna har för mig varit att tillsammans med min hustru haft möjlighet att åka på Europaservicemöte i York, England, samt WSM i New York och Durban, Sydafrika. Inte för att det var långt borta utan för att få lära känna AA-människor från andra kulturer. Vilka svårigheter de kan ha för att kunna nå ut med AA:s budskap. 

 

Har du fått något nytt serviceuppdrag eller finns det något uppdrag som du är sugen på att testa? 

Jag har faktiskt fått erbjudanden, men valt att avstå. Dels för att orken börjar tryta, men också för att det inte är så lätt att ta sig till mellan Gotland och Fastlandet. 

 

Fick du lära dig något om service från din sponsor? 

När jag kom till AA i slutet av 1980-talet talades det inte så mycket om sponsorskap i de grupper jag besökte. Så jag skaffade min första sponsor när jag flyttat till Gotland 2007. Det är aldrig för sent. Om jag vetat vad jag gått miste om hade jag naturligtvis sökt en sponsor långt tidigare.  

Jag valde tidigt att prata med erfarna AA-medlemmar i anslutning till möten och i några fall genom telefonsamtal. Speciellt när det gällde servicearbete. 

 

Att göra service kan ses som en form av 12 stegsarbete. Har du tänkt så när du har gjort service? 

Inte i början, men så snart jag deltog i Krets- och Regionarbete blev jag medveten om att det jag gjorde kom andre AA-medlemmar till del. 

 

Vad tror du är den främsta anledningen till att medlemmar drar sig för att göra service? 

Jag tror att det beror på osäkerhet och rädsla. Rädsla för att inte kunna. Rädsla för att göra bort sig. Att man inte tycker sig vara värdig ett sånt uppdrag. Bekvämlighet? 
 

Finns det något som du tycker saknas när det gäller service inom AA i Sverige? 

Entusiasm. 

 

Har du något lästips när det gäller vår litteratur? 

Det beror alldeles på var jag är i mitt tillfrisknande. Börja med att läsa Leva Nykter för att jag skall identifiera mig som alkoholist. Fortsätt med att studera 12&12 (inte bara läsa). Hjärtats språk har mycket att ge! Servicehandboken. 

 

Har du några idéer om hur vi skulle kunna minska känslan av avstånd inom vår organisation (Gruppen vs Central service)? 

Genom att prata mycket om och medverka till att delta som observatör i servicemöten. 

 

Finns det någon feedback som du skulle vilja ge FRUK som skulle kunna hjälpa oss framåt när det gäller vårt arbete att öka intresset för service? 

Fortsatt arbete med att involvera ”gamlingar” som kan dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför? 

Den tredje. Du är medlem i AA när du säger att du är det. 

 

AA har ju 12 Koncept för service som vi inte pratar lika ofta om som stegen och traditionerna. Har någon av dessa fått stor betydelse för dig i ditt serviceuppdrag och på vilket sätt? 

Inte något speciellt. Jag har alltid tyckt att det är svårsmält. 

 

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle vara kul för andra medlemmar att få ta del av? 

När jag var i Durban, Sydafrika, på mitt sista WSD-möte var vi ca 15 WSD som skulle rotera ut. Vi bestämde att vi skulle ha ett avslutande möte för oss själva och dela våra tankar med varandra.  
Jag minns speciellt en man från Indien, som dagen till ära var klädd i mycket prålig högtidsdräkt, som tog till orda och berättade om sin situation från hemlandet. ”Vi har kanske hundra olika språk i Indien och hundra miljoner analfabeter som är alkoholister. Tänk er att översätta AA:s Stora Boken till dessa. Till vilken nytta?” Siffrorna är måhända överdrivna, men problemet är tydligt. 

Denne man sade också avslutningsvis att ”nu när vi nått vägs ände och roterar ut från vårt WSD-uppdrag börjar vårt nygamla uppdrag: att åka hem till våra hemgrupper och koka kaffe och stå i dörren och ta emot nya medlemmar i vår gemenskap och ge dem möjligheten att få tillgång till det fantastiska liv som vi har erbjudits i AA:s Gemenskap.” Det var något som grep mig mycket djupt. 

 

Vad har service gjort för ditt tillfrisknande? 

Att jag fått ett fantastiskt friskt rikt liv i mitt fortsatta tillfrisknande. Det finns alltid något nytt att lära. Jag blir aldrig färdig. 

 

Har du några avslutande tankar om service som du skulle vilja dela med dig av? 

Jag tycker att det räcker så här för nu. Återkom gärna om ni vill ha fler synpunkter. Kanske på ett symposium. 

 

FRUK