Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Varför gör vi Service?

I en serie intervjuer har vi bett tjänare, som roterat ut efter en lång tid av Service i gemenskapen, berätta vad Service betytt för dem. Först ut är Thomas Å.

-
Serviceintervjun
Namn: Thomas Å
Serviceuppdrag: Förtroenderådet
Mandattid: 4 år

Kan du berätta lite kort om dina viktigaste arbetsuppgifter som medlem i Förtroenderådet?
Till att börja med var jag sekreterare och Vice Ordförande. Sedan ordförande i två år och  avslutade som ledamot sista året. Jag var även sammankallande i Policykommittén, ledamot i Nomineringskommittén samt sammankallande i IT kommittén.

Vad har varit det bästa med ditt serviceuppdrag?
Att återigen få vara nykomling. Hela Förtroenderådsuppdraget var en enorm lärotid.

Vad har varit det svåraste med ditt uppdrag?
Att få det tidigare lite splittrade Förtroenderådet att arbeta mot samma mål och ingjuta arbetsglädje i Förtroenderådet.

Vad hade du önskat att du visste innan du tog detta uppdrag?
Små saker som dök upp under tiden i Förtroenderådet. Det övergripande står i Servicehandboken.

Om du fick chansen att försöka sälja in detta serviceuppdrag vad skulle du säga då?
Ta det. Trots arbete och ansvar är det fantastiskt att få förtroendet att sitta i Förtroenderådet och att inte vara orolig. Jag lär under processen. Det finns fantastiskt mycket kunskap att hämta från utroterade tjänare.

Vilket var ditt allra första serviceuppdrag?
Dörröppnare och kaffekokare i min hemmagrupp.

Vad hade du gjort för service innan du fick detta uppdrag?
- GSR i hemmagrupp
- Ledamot i Borlänges Informationskommitté
- Sekreterare i Dalakretsen
- Ledamot i Dalakretsens Informationskommitté
- Sekreterare i Mellersta Regionen
- Ordförande Mellersta Regionen
- Servicedelegat för Mellersta Regionen
- Sekreterare i Presidiet för Servicekonferens

Hur kommer det sig att du började göra service?
Jag blev inslängd som sekreterare i Dalakretsen vid ett möte. Jag tyckte att det var roligt och sedan har det bara fortsatt.

Varför ska jag göra service?
Det ger så mycket kunskap om AA och man får träffa fantastiska människor. Jag lär mig hela tiden nya saker. Det hjälper mig att behålla min nykterhet.

Vilken är den viktigaste erfarenheten du tar med dig från det här uppdraget?
Samarbete, att enas om beslut utifrån AA:s bästa.

Vilka egenskaper tycker du är särskilt bra att ha när man är ledamot i Förtroenderådet?
Öppet sinnelag, samarbete samt förmåga att kompromissa.

Har du något speciellt minne från den här tiden i Förtroenderådet som du skulle vilja dela med dig av?
När jag klev in på mitt första Förtoenderådsmöte så satt det en ”gammal” tjänare där och pekade på mig och sade ”Du ska inte tro att du kan något när du kommer hit. Om fyra år kan du mer och då ska du rotera ut och föra dina kunskaper vidare.”

Har du lärt dig något nytt om dig själv på grund av serviceuppdraget?
Att det inte är farligt att tala inför människor. Att ta hjälp och lära av dem som gått före. Att inte jämföra mig med min företrädare utan sätta min prägel på uppdraget.

Vad skulle du vilja säga till dom som står och tvekar inför att söka det här uppdraget?
Att det ger så otroligt mycket. Var inte orolig, det mesta löser sig. Inom AA får saker ta lite tid. Bättre med ett noga övervägt beslut än ett förhastat beslut. Ta beslut utifrån AA Sveriges bästa.

Har du fått något nytt serviceuppdrag?
Jag är vald Internationell delegat vilket jag inleder 2022-01-01.

Har du fått några sidovinster genom att göra service?
Mycket bättre självkänsla och att jag klarar av mer än jag tror.

Vad kan vi göra för att öka serviceviljan inom AA?
Alla som gör/har gjort service ska berätta om hur fantastiskt roligt det är att göra service. Slå hål på Jantelagen. Var inte rädd för vad andra ska tycka. Känn stolthet för de uppdrag du/jag har fått.

Vilket är det roligaste serviceuppdraget som du har haft och varför?
Det roligaste och mest lärorika hittills var tiden som ordförande i Förtroenderådet.

Varför finns detta serviceuppdrag? Varför är det nödvändig service?
Som jag ser det så finns serviceuppdragen så att vi kan föra budskapet och AA:s kärna vidare och framåt. Utan service skulle AA dö ut.

Fick du lära dig något om service från din sponsor?
Jag har hela tiden i service haft speciella servicesponsorer. Min första sponsor var helt inriktad på stegarbetet och mycket lite blev sagt om service. För mig var det mycket viktigt att ha en servicesponsor som själv hade gjort service och som jag kunde diskutera med.

Att göra service kan ses som en form av 12 stegsarbete. Har du tänkt så när du har gjort service?
Ja, det är för mig en sorts 12-stegsarbete. Jag lär och ger sedan vidare till de som kommer efter.

Vad tror du är den främsta anledningen till att medlemmar drar sig för att göra service?
Att det tar tid och att de inte tror att de kan klara av det. ”Det känns så stort” och dylikt. Därför är det återigen viktigt att vi som gjort service i de olika nivåerna peppar och talar om hur roligt och berikande det är.

Finns det något som du tycker saknas när det gäller service inom AA i Sverige?
Viljan att göra service. Vikten av att tala om för den som är intresserad vad uppdraget innebär i tid och engagemang. Det tas ibland alltför lättvindigt på service. Sedan är det viktigt att inte tillsätta en servicepost bara för att det ska finnas någon där. Det är viktigt att få rätt person på rätt post.

Har du något lästips när det gäller vår litteratur?
Servicehandboken, AA gruppen där allt börjar, 12 och 12 samt checklista för traditionerna.

Vanligaste missförståndet när det gäller Förtroenderådet?
”De där i Stockholm”. Vi som gör central service behöver ge oss ut och visa oss för medlemmarna.

Vilken av AA:s 12 traditioner är din favorit och varför?
Första traditionen. Att se till gruppen/helheten istället för bara mig själv. Denna tradition är för mig användbar överallt, i AA, på jobbet och i min familj.

AA har ju 12 Koncept för service som vi inte pratar lika ofta om som stegen och traditionerna. Har någon av dessa fått stor betydelse för dig i ditt serviceuppdrag och på vilket sätt?
Nr 4 ”På varje ansvarsnivå bör vi upprätthålla traditionell ”medbestämmanderätt” vilken medger omröstningsdeltagande i rimlig proportion till det ansvar som utövas”. Denna är viktig för mig eftersom den klargör det ansvar som ett serviceuppdrag har. En förtroendevald gör val och tar beslut efter eget huvud. Allt ska inte gå tillbaka till grupperna. Hur skulle det se ut? Vi skulle inte få något gjort då. Det har vid flera servicekonferenser varit servicedelegater som inte har tordats ta beslut trots att de har mandat att göra så. Vi som gör service är just detta ”förtroendevalda”.

Nr 5 ”I hela vår struktur bör traditionell ”besvärsrätt” förefinnas, så att minoritetssynpunkter kan framföras och personliga klagomål ordentligt beaktas”. Nr 5 visar för mig att gruppsamvetet fungerar. Beslut kan ändras efter att en minoritetsåsikt gjorts hörd. Den kan peka på något som ingen annan observerat och detta är för mig en av tryggheterna i AA.

Har du någon anekdot från din tid i AA som skulle vara kul för andra medlemmar att få ta del av?
Min servicesponsor säger alltid ”stegen finns där för att inte ta död på dig själv, traditionerna finns där för att du inte ska ta död på gruppen och koncepten finns där för att inte ta död på AA som helhet”.

Har du något tips till din efterträdare?
Försök inte bli som någon annan. Sätt din egen prägel på ditt serviceuppdrag.

Vad har service gjort för ditt tillfrisknande?
Att jag fortfarande är nykter och tillfrisknande och har lärt mig att inse mina kvaliteter och begränsningar.

Har du några avslutande tankar om service som du skulle vilja dela med dig av?
Det är fantastiskt roligt och lärande samt ger en helt underbar boost till min självkänsla.

FRUK