Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Tjänare i central service sökes

Vakanser i Central service för AA i Sverige 2022

Augusti:

FR - Vän till AA (icke-alkoholist)
Styrelsen - Föreningen AA i Sverige - 2 suppleanter (inval årsmötet i mars 2023)
FRPK - Förtroenderådets Policykommitté - 2 st (gärna någon kvinna)
FRLK - Förtroenderådets Litteraturkommitté - 2 st
FRNK - Förtroenderådets Nomineringskommitté - 1 st
FRUK - Förtroenderådets Utbildningskommitté - 2 st
FRIK - Förtroenderådets Samarbete och Informationskommitté - 2 st
FRTK - Förtroenderådets Telejourkommitté
Bulletinen - 2 st OBS! nomineringar till Bulletinen görs direkt till bulletinen@aa.se
- - -
Namnförslag på tjänare i central service ska vara förankrade och nominerade i respektive region. Tala om att du är intresserad av ett visst uppdrag på ett praktiskt möte i din hemgrupp. Följ med och presentera dig på ett kretsmöte, stöds förslaget går du vidare till regionen. Beskriv vilken service du gjort tidigare i AA och hur lång nykter tid du har.

Om ditt namn stöds hela vägen, skickar regionen in namnförslaget till Förtroenderådets Nomineringskommitté.

Förtroenderådets Nomineringskommitté kontaktar dig för en intervju. Namnet på den kandidat som anses ha de bästa kvalifikationerna lämnas till Förtroenderådet för inval till kommittéerna samt till Styrelsen för AA i Sverige.

När det gäller namnförslag till ledamöter i Förtroenderådet och till Internationella delegater, presenterar Förtroenderådet förslagen på Servicekonferensen för inval. Mer information kring uppdragen finns i Servicehandboken.

Förfrågningar kan göras till frnk@aa.se

Förtroenderådets Nomineringskommitté