Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Rotation Internationella Delegater

Förtroenderådet och Internationella delegaterna har sett över mandattiderna och efter överenskommelse med Thomas Å beslutat att han tillträder som ID ett år senare, dvs från 230101.

Detta för att delegaterna ska komma i fas med deltagandet på Världs- och Europa-servicemöten. Det stämmer då också ihop med nuvarande Internationella delegaters mandattid, Ray L till 221231 och Lasse D till 241231. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till Ewa B för hennes betydelsefulla insatser som Internationell delegat (till 201231).

Förtroenderådet