Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Restriktionerna lättar och Glad sommar!

Utifrån de lättnader i restriktionerna som träder i kraft den 1 juni tolkar vi det som att det blir möjligt för AA-grupper som har större lokaler att ta in fler än 8 mötesdeltagare (max 50 st) på mötena. Förutsättningen är att man kan anvisa sittplatser med smittsäkert avstånd och lösa in- och utpasserande på ett bra sätt. Att anvisa platser handlar ju om att tydliggöra var man får/inte får sitta (markeringar, ta bort stolar, etc.).

Viktigt är dock att ni håller koll på vad som gäller i just er region. En del regioner talar om att föränga vissa restriktioner då man fortfarande har hög smittspridning!

Från oss i Företroenderådet vill vi uttrycka vår tacksamhet för hur alla grupper och medlemmar har tagit och fortsätter att ta ansvar för att följa restriktioner och minimera smittspridning. Glöm inte att meddela Servicekontoret eventuella ändringar för gruppen till möteslistan, service@aa.se 

Passar även på att önska alla AA-vänner en skön, covidfri och nykter sommar!

Hälsningar / Förtroenderådet.