Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Rapport från SK i Norge

Konferensen avhölls  2022-04-22--04-24, fredag till söndag. På hotell Quality Olavsgaard Skjetten, 25 minuters bussfärd från Gardemoen flygplats.

Förberedelser som jag gjorde inför Norges SK var att läsa igenom utskickat material från Norska Servicekontoret som avsåg konferensen. Jag deltog som observatör från Sverige. Danmark hade också en observatör som deltog, Svend H. Deltagande vid Norges SK var 32 stycken inkluderat 2 observatörer från Sverige och Danmark.

Tema för konferensen: Grupprepresentanten är nyckeln till enighet i AA. Konferensen var välorganiserad och kännetecknades rakt igenom av en värme och en bra atmosfär.

Organisation: Norge är indelat i 21 så kallade distrikt, av dessa var det 8 distrikt som inte deltog, främst på grund av att de inte har valda representanter. Det finns 165-180 grupper och en del av dem är inte aktiva i arbetet för AA centralt eller lokalt. Norges Förtroenderåd benämns med namnet Tjensteråd. I detta råd ingår 6 stycken, varav 3 män och 3 kvinnor. De har dessutom 3 vänner till AA som ingår i rådet. Totalt då i Tjensterådet verkar 9 personer.

Innehåll/formalia: Genomgång gjordes avseende ekonomi/budget, litteratur, SI, intern kommunikation inom AA Norge, Nordisk delegat, internationell delegat BOKS (Norska Bulletinen) samt en rapport från Servicekontoret. Rapporten har lite mera avgörande roll i servicekonferensen än den vi har i Sverige. Och ett öppet forum där olika frågor ventilerades. Till exempel information hur den sprids vidare inom AA, de tittar då på Public information workbook, samrbete med de proffessionell samt community workbook. Min bedömning är att Sverige gör motsvarande i sitt SI-arbete. Norska telejouren belystes, fungerar ungefär som Sveriges. De har också problem med att hålla sina listor uppdaterade. Danmark har ett annat system med 1 representant/region 1 grupp med koordinatorer som samordnar telefonnummer. Om vi skall göra liknade modell, måste man vara medveten om att det tar tid att bygga upp ett liknande system.

Norska AA har lidit lite men, då de kom igång fysiskt först i Augusti 2021. Vilket återspeglade sig att inga motioner som ska behandlas hade inkommit. Vilket gjorde att konferensen ägnade sig åt självrannsakan som ett huvudtema.

Självrannsakan och frågor till eftertanke: Vi delades där in i fyra (4) grupper för att arbeta med de olika frågorna. 
1. Hur kan vi best få fram och formulera saker som skall vara på konferensen? (motioner)
2. I vilken grad får konferensens huvudtema uppmärksamhet genom året?
3. Hur ska vi bättre kommunicera konferensprocessen ?(tider med mera).
4. Hur kan rutiner med utskick förbättras?
5. Hur kan vi göra delegaterna bättre förberedda?
6. Vad kan man göra för att synliggöra tjensterådets arbete?
7. Hur kan vi förbättra processerna kopplat till val av betrodda tjänare?

Vidare skedde ett arbete med att reflektera kring de 12 traditionerna.
1. I vilken grad säkrar konferensen att den är samvetet för AA Norge som helhet?
2. I vilken grad säkerställer konferensen att minoriteten kan framföra sin åsikt?
3. Hur kan konferensen säkerställa att de frågor som delegeras till tjensterådet, att detta utförs? 

Övrigt: Norska landsmötet genomförs 2022-05-27--05-29. Anmälan kan göras till aalandsmote@gmail.com.

Sammanfattning: I Sverige har vi har en väl utvecklad servicehandbok, där endast små justeringar kan behöva göras. Norge håller på att utveckla sin servicehandbok.  Att delta i Nordiska länders servicekonferenser ska vi fortsätta med. Konferensen genomfördes i sann AA anda.
Jag  fick många nya och värdefulla intryck. Och kunde även bidra med erfarenheter från Sverige, vilket upplevdes som uppskattat. Jag tillser att de kommer att få vår servicehandbok, som ett tips för eventuellt vidareutveckla sin.

Nästa SK för Norge sker 2023-04-21--04-23 i Oslo, med temat: Dialog och tillit är förutsättningen för enhet i AA.

Ray L, observatör från AA Sverige