Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Rapport från European Service Meeting (ESM), York

Konferensen skulle varit i York 2021-10-22--24, fredag till söndag, men den genomfördes som en zoom-konferens. På grund av det läge som råder med pandemin - och som en förberedelse inför konferensen - gjordes två tekniska test av systemen, så att alla deltagare var familjära med hur man använder zoom. Rösta, räcka upp handen samt att gå till olika mötesrum digitalt. Detta var nödvändigt för att få en så smidig konferens som möjligt.

Förberedelser som vi gjorde inför ESM, var att skriva en landsrapport samt de highlights som avser Sverige. Hur få fler kvinnor att göra service i AA. Vidare fick vi övriga länders landsrapporter, som vi läste igenom i syfte att vara väl förberedda inför konferensen. Vi var 2 delegater från Sverige, Ray L samt Lars D.

Deltagande nationer var 32 inkluderat GSO från USA/Kanada. Summa deltagande var 54 inkluderat Storbritanniens GSO (3) samt USA/Kanada GSO (5).

Tema för konferensen: Love and Service (kärlek och service) Konferensen var välorganiserad och kännetecknades rakt igenom av en värme och en bra atmosfär.

Licenser: Just nu har Sverige de licenser som krävs. På gång är att licenser kan beviljas elektroniskt. AA kommer ut med en servicemanual för 2021-2023 för USA samt Kanada. Pamfletter kommer avseende till nykomlingar, traditioner samt sponsra kvinnor i AA. Videoformat finns en youtube länk. https://www.youtube.com/c/AlcoholicsAnonymousWorldServicesInc

Kommittéer: Vi delades in i 3 grupper för att arbeta med olika ämnen, enligt nedan. Vi var 14 till 16 delegater i varje kommittee, från olika nationer. Där givande diskussioner och erfarenheter utbyttes och belystes. Efter arbetena genomfördes redovisningar i plenum, i den stora samlingssalen. Möjligheter till frågor och klarlägganden, gavs.

* Service
* Tillfrisknande
* Enighet

Workshops: Vi delades även där in i 3 grupper för att arbeta med olika ämnen, enligt nedan. Antalet i grupperna som ovan. Även här samlades delegaterna efter genomfört arbete, för redovisningar. Möjligheter till frågor och klarlägganden gavs.

* Tillåta gruppsamvetet att guida oss i vårt servicearbete
* Andlig frihet
* Hur vi ska välkomna en nykomling, till att bli en del av gruppen. (där Ray L, var ordförande)

Sammanfattning
I Sverige har vi kommit väl så långt, och vi kan vara stolta över det arbete som har gjorts intill nu. Vi har en väl utvecklad servicehandbok, där endast små justeringar kan behöva göras. Att delta i Nordiska länders servicekonferenser ska vi fortsätta med. Konferensen genomfördes i sann AA-anda. I Europa så har pandemin slagit hårt. Och zoom och andra plattformar har utvecklats betydligt mer där. Dock kan det nämnas, att en zoom-konferens aldrig kan ersätta en fysisk konferens.

Vi fick många nya och värdefulla intryck. En slutrapport för ESM kommer att komma till Sverige, någon gång i november.

Nästa ESM sker 2023-10-20--23 i York med temat: AA in changing Times (AA i föränderliga tider).

Ray L och Lars D internationella delegater från AA Sverige