Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Projekt Omstart – erbjudanden från FRIK och FRUK

Förtroenderådet sjösätter Projekt Omstart. Syftet är att föra budskapet vidare och ett viktigt område att stötta de aktiviteter som Informationskommittéer och andra informatörer planerar.

 

Projekt Omstart

Under pandemin har vi upplevt att mycket AA-aktiviteter upphört eller bromsat in så nu när restriktionerna lättar är det viktigt att vi kommer igång igen. Det handlar ju om allt från att få tillbaka fler deltagare till mötena, särskilt äldre och kvinnor, till olika aktiviteter inom service och informationsarbete.

Förtroenderådet har därför beslutat starta något vi kallar ”Projekt Omstart”, där vi tillsammans med övrig central service vill försöka påverka det vi kan för att få fart på verksamheten. Vi hoppas givetvis att regioner, kretsar och grupper ska vilja vara med på tänket kring omstarten! Mycket bra görs redan ute i AA-Sverige men vi behöver hjälpas åt för att komma upp till (minst) den aktivitetsnivå som var innan covid bröt ut.

Vårt huvudsyfte är att föra budskapet vidare och vi ser det som ett mycket viktigt område att stötta de aktiviteter som Informationskommittéer och andra informatörer planerar.

Ett annat viktigt område är kunniga och stabila grupper där vi uppmuntrar mera användning av VGV-materialet genom seminarier och andra möten för att öka kunskapen om AA och service.

Även om restriktionerna lättat så är inte pandemin över så vi ska fortsätta vara försiktiga och tänka på att undvika smittspridning nu när vi ska ha mera aktiviteter. En del har hittat bra digitala vägar för att hålla igång verksamheterna och vi ska absolut fortsätta att utnyttja de digitala verktygen på lämpligt sätt nu när vi lärt oss vilka nya möjligheter det ger.

Bästa AA-hälsningar / Förtroenderådet

 

Projekt Omstart - Informationsarbete

Förtroenderådet har initierat ett projekt för att få ny fart på verksamheten nu efter att pandemirestriktionerna lättat.

Vi i FRSoIK vill gärna haka på detta projekt och försöka stimulera ökad aktivitet med informationsarbetet ute i kommittéer och grupper. Det finns ju redan mycket kunskap och engagemang ute i AA-Sverige, så det viktiga nu är att sätta igång med kontakterna och aktiviteterna, bildspelsvisningar, informationsträffar och möten för samarbete mm. Har ni några funderingar kring planering, kontakter, material eller annat så är ni alltid välkomna att höra av er till oss via aainfo@aa.se

Har ni informationsaktiviteter som ni skulle vilja göra i höst, men som innebär kostnader som ni inte har budget för så kan ni kontakta FRSoIK. Exempel på kostnader som vi kan hjälpa till med är tex lokalhyror, monterplats, deltagaravgifter.

Ska ni ha informationsaktiviteter och behöver olika broschyrer för att dela ut så kan ni nu fram till 30/11 utan kostnad beställa det ni behöver från Servicekontoret, via FRSoIK (som tar kostnaden).

Jag är ansvarig … Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA alltid ska finnas till hands, och för det är jag ansvarig

Förtroenderådets kommitté för Samarbete och Information

 

Projekt Omstart – Utveckling och Kunskap

Förtroenderådet har initierat ett projekt för att få ny fart på verksamheten nu efter att pandemirestriktionerna lättat.

Vi i FRUK planerar lite projekt under hösten under detta tema, för att inspirera till service. Under hösten kommer ett digitalt seminarium kallat Servicelyftet att genomföras. Att under en dag få lyssna på kunniga AA-medlemmar berätta om vår struktur, traditioner och AAs historia mm. Så håll ögonen på hemsidan så kommer ett datum inom kort.

Vi genomför nu också intervjuer med personer som har erfarenhet inom service på olika nivåer, detta för att försöka samla all den kunskap som finns men också för att inspirera nya som ännu inte tagit steget att göra service. Dessa intervjuer kommer också att finnas på hemsidan efterhand som de är klara.

Vi har även fått in många tips på olika teman för korta digitala seminariedagar, vi tittar nu på när och hur dessa ska genomföras.

För vissa grupper har pandemin satt spår i gruppens ekonomi och det kanske inte finns medel att fylla på lagret med informationsmaterial, skulle ni i gruppen känna att ni önskar fylla på era hyllor med broschyrer för att tex ge till nykomlingar så passa på att beställa hem utan kostnad fram till 30/11 från vårt breda urval. Notera att FRUK behöver godkänna först. Ta en titt i webshopen och kontakta FRUK!

Har ni någon aktivitet ni skulle vilja genomföra i höst tex VGV eller traditionsseminarier men där ni tvekar pga kostnaden, kontakta oss på FRUK, vi kan hjälpa till med lokalhyra, material eller vad ni behöver för att kunna genomföra detta. 

Förtroenderådets kommitté för Utveckling och Kunskap