Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Onlinegrupper, möteslistan

På grund av Coronaviruset sker ändringar i möteslistan hela tiden. Några grupper håller fortfarande stängt. Nya Onlinegrupper har bildats

.
Du hittar Onlinegrupper här

En hel del grupper kompletterar sin ordinarie möten med möjligheten  att vara med via Zoom eller liknande men de står inte som onlinegrupper i möteslistan.

Grupper anmäl in mötesändringar till service@aa.se

Kolla i möteslistan innan du går på möte för en del grupper har stängt.

P.g.a corona har AA:s telefonjour problem med bemanningen och kan kanske inte alltid svara. Lämna gärna meddelande i så fall, så ringer vi upp så snart vi kan. Du kan också majla till help@aa.se

Läs AAGrapevine To help members during this time, we are giving everyone free access to all of our 2020 Grapevine and La Viña issues.

Om Corona-smittan

General Service Office i New York (G.S.O.) har fått många förfrågningar om hur AA-grupper kan förhålla sig till corona-smittan (Corvid-19). Även AA Servicekontor i Sverige får många frågor.

G.S.O. är ett resurscenter för de samlade erfarenheterna från AA-grupperna. Att tillhandahålla vägledning i hälsofrågor ligger dock utanför det uppdraget. G.S.O föreslår att man följer de nationella hälsomyndigheterna för att få lämplig vägledning och information. I Sverige är det i första hand Folkhälsomyndigheten som vägleder och lämnar råd. Även olika regeringsbeslut kan komma att påverka vår möjlighet att hålla fysiska möten.

De erfarenheter som man har fått in från AA-grupper är att det är bra att på ett tidigt stadium diskutera frågorna i gruppen och ta itu med dem på ett klokt och hjälpsamt sätt för att fortsätta kunna hålla fokus på vårt gemensamma bästa och vårt främsta syfte.

Vissa grupper har pratat om att ändra på olika mötesrutiner såsom att avstå från att ta varandra i hand, skicka runt föremål mellan sig (t.ex. hatten), ställa stolarna annorlunda för att öka avståndet mellan deltagarna, se över rutinerna för hantering av dryck och tilltugg och eventuellt tillfälligt avstå dessa. Oavsett vilka beslut som gruppen fattar har var och en ansvar för sina egna hälsomässiga beslut och ett eget ansvar att inte sprida smitta. Det kan finnas medlemmar i riskgrupper som trots dessa åtgärder behöver avstå från fysiska möten, och det finns medlemmar som sitter i karantän. Olika grupper har utarbetat strategier för hur kontakten kan upprätthållas med dessa medlemmar.

Vissa grupper har övervägt riskerna med att gruppen tillfälligt kan behöva stänga ner och har utarbetat planer för att hantera detta. I planerna har det ingått olika sätt att upprätthålla kontakten t.ex. genom att upprätta kontaktlistor och hålla kontakten per telefon, e-mail eller via sociala media. Andra hänvisar till olika online-grupper eller sätter upp egna online-grupper. I Sverige har en del grupper tillfälligt blivit av med sina möteslokaler. Om gruppen inte kan hålla sina ordinarie möten, eller sätter upp online-möten, är det viktigt att servicekontoret får information om detta så att möteslistan kan hållas uppdaterad.

G.S.O. har också fått frågor om olika event som de organiserar under innevarande år, exempelvis världskonventet i Detroit i början av juli 2020. Man uppmanar till att fortlöpande gå in på www.aa.org för att få aktuell information om detta och andra evenemang.

Förtroenderådet i Sverige påminner alla grupper om att det är viktigt att meddela eventuella förändringar i möteslistan till AA Servicekontor, så att inte medlemmar och nykomlingar möts av stängda dörrar och så att alkoholister kan hitta till möten online. Ändringar kan skickas till service@aa.se, eller rapporteras på tel: 08/ 642 26 09.