Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Motioner till Servicekonferensen 2022 lämnas senast 1 november

Efter beslut på Servicekonferensen 2021 tidigareläggs sista inlämningsdatum för motioner till 1/11. Detta för att grupper, kretsar och regioner tillsammans med Servicedelegaterna ska få mera tid på sig att gå igenom motionerna innan Servicekonferensen. I Servicehandboken finns beskrivet vad som gäller kring hur motioner skall skrivas beroende på om det är beslutsmotioner eller diskussionsmotioner. Behöver du/ni hjälp så vänd dig till en Servicedelegat eller er representant i Förtroenderådet. Välkommen att skriva motioner, de behövs för AA Sveriges utveckling ! Hälsningar / Förtroenderådet