Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Att ta tillvara erfarenheten av Service

Tidigare i vår, den 9:e april arrangerade FRUK ett väldigt speciellt möte. Vi bestämde oss för att bjuda in personer som varit aktiva i Service under lång tid men nu roterat ut från sina uppdrag, vi kallar dem för våra Serviceseniorer. Vi ville under en dag prata med dem om deras erfarenheter och tankar om Service.

Deltagare den dagen var Christer M, fd Världsservicedelegat, Thomas Å, fd Förtroenderådet, Birgitta L, från Styrelsen, Bernt fd Servicekontoret och så vi från FRUK.

Vi pratade mycket om hur vi ska föra budskapet vidare om Service när vi roterar ut och vilket ansvar vi har för att det ska fungera även när vi roterat vidare.

Det föddes under dagen en del idéer och tankar som vi i FRUK nu ska försöka få till.

De lät också hälsa till hela gemenskapen att de gärna svarar på alla frågor om service, högt som lågt, som medlemmarna har, skicka ett mail till oss på fruk@aa.se så förmedlar vi detta.

Vi hoppas på att i framtiden kunna skapa fler möten med olika delar av gemenskapen för att kunna få ta del av all den kunskap och erfarenhet som finns ute i organisationen.

FRUK, Förtroenderådets kommitté för utveckling och kunskap