Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA Sverige

Den första riktiga AA-gruppen startade 1956 i Sverige. Den 27/3 1956 räknas som AA Sveriges födelsedag. Dessförinnan hade Stora boken (Anonyma Alkoholister) nått Sverige och en hel del sammanblandningar med det som kom att bli länkrörelsen, gjorde att AA fick en trevande start.

Fram till mitten av 80-talet växte AA långsamt till ett 60-tal grupper. 1984 introducerades en behandlingsform, den så kallade Minnesota-modellen, i Sverige. Minnesotabehandling bygger på AA:s tolvstegsprogram och hade haft stora framgångar i USA. Inom några år växte det fram många Minnesotabehandlingshem i Sverige. I behandlingen ingick att man besökte AA-grupper och efter avslutad behandling blev man utslussad till AA.

Detta resulterade i en extremt snabb och kraftig tillväxt för AA i Sverige. Under en tioårsperiod växte AA till ca 500 grupper. 1992 antogs i Sverige en motsvarande servicestruktur som i USA för att kunna hantera tillväxten och säkerställla att AA:s service skulle fungera.

En viktig resurs i samhället
Det är med glädje vi konstaterar att AA idag är väl etablerat och respekterat i samhället, en viktig resurs och ett viktigt komplement till all annan vård och behandling. 

AA-grupperna är hjärtat i AA. Det är där tillfrisknandet sker, det är där budskapet förs vidare från en alkoholist till en annan. AA har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.