Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

De tre legaten

AA:s fundament är de tre legaten:

  • De tolv stegen för personligt tillfrisknande
  • De tolv traditionerna för enighet i AA
  • De tolv koncepten för service 

(Legat kommer från engelskans "legacy" och betyder arv, något man lämnar efter sig. De tre legaten är det arv som AA:s grundare överlämnade till gemenskapen att förvalta vid AA:s konvent i St Lois 1955.)

De Tolv stegen för personligt tillfrisknande
AA:s program, de Tolv stegen, är det personliga handlingsprogrammet för tillfrisknande från alkoholism. De bygger på erfarenheterna från AA:s grundare och de första tillfrisknande alkoholisterna. Programmet finns beskrivet i boken Anonyma Alkoholister (Stora boken) som gavs ut 1939. Dessutom finns en tradition av kunskap i AA som kompletterar boken och som förs vidare av medlemmarna generation för generation.

▸ AA:s Tolv steg   

De Tolv traditionerna för enighet
I AA är det personliga tillfrisknandet beroende av en fungerande AA-grupp. Därför finns de Tolv traditionerna. De bygger på erfarenheterna från AA:s tidiga historia av vad som fick grupper att fungera, vad som ställde till problem för dem eller till och med gjorde att de gick under. Man kan säga att traditionerna är erfarenhetsbaserad vägledning för hur grupperna bör förhålla sig. 

▸ AA:s Tolv traditioner

De Tolv koncepten för tjänande (service)
De Tolv koncepten för service beskriver hur AA:s organisatoriska struktur ser ut på nationell och internationell nivå. Grundprincipen i koncepten för service är att det inte ska finnas någon central makt som bestämmer över AA, utan den högsta beslutande makten är gruppsamvetet ute i AA-grupperna. Tjänarna har ingen personlig makt. Deras befogenheter hänger intimt samman med de ansvarsområden de fått av gruppen. Alla AA-medlemmar har samma vikt och alla har rätt att yttra sig och framföra klagomål.

▸ AA:s Tolv koncept
 

 

Puff/blurb: 
Läs AA blir myndigt
I boken berättas utförligt hur de tre legaten växte fram, stegen, traditionerna och koncepten för service. Boken ger djupa insikter och förståelse för hur AA fungerar. Rekommenderas för dig som vill veta mer om AA.