Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Bra att veta för journalister

AA:s informationspolicy är att vi fritt vill göra alla våra erfarenheter tillgängliga för den som vill veta mer om oss.

Det innebär att vi välvilligt står till förfogande och ställer upp närhelst massmedia vill berätta om AA och därmed hjälpa oss att föra vårt budskap vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

AA är helt självständigt och har inga kopplingar till vare sig religioner, företag eller myndigheter. AA är också helt självförsörjande och vägrar att ta emot ekonomiska bidrag utifrån. Medlemmarna betalar inga medlemsavgifter. Det kostar varken individen eller samhället något att bli nykter i AA. AA finansieras genom egna frivilliga bidrag och litteraturförsäljning via eget förlag.

Vi utger oss inte för att vara experter, men vi har en unik samlad erfarenhet av vad det innebär att vara alkoholist och att tillfriskna, som vi kan förmedla. Vi deltar inte i offentliga debatter och tar inte ställning i frågor utanför AA.

Pressansvarig för AA når du via:
info@aa.se
 

Puff/blurb: 
Se filmen "Hope"
Filmen "Hope" beskriver AA på ett bra sätt. Vi får följa Maggie som firar ett års nykterhet och träffa andra som berättar hur och varför AA fungerar. 16 min.