Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Arkiv

AA Sveriges arkiv.

Vårt arkiv täcker tiden från AA:s etablering i Sverige 1956 fram till idag.

Ett stort internationellt arkiv finns hos AA GSO, General Service Office i New York, www.aa.org, se under rubriken: Archives & History. Det internationella arkivet täcker tiden från AA:s grundande 1935 fram till idag.

AA:s svenska arkiv vänder sig till alla som vill fördjupa sig i AA:s grunder och utveckling i Sverige.

Innan någon får ta del av arkivet gäller att de måste skriva under en personlig försäkran att de följer AA:s anonymitetsprincip. I protokoll och liknande dokument kan t.ex. finnas AA-medlemmars fullständiga namn som inte får användas utanför AA.

Den som vill få tillgång till arkivet måste också göra en skriftlig ansökan till
AA:s Servicekontor. Material från arkivet får inte avlägsnas från AA:s Servicekontor men får vid behov kopieras och skannas. Kopiator och skanner finns på Servicekontoret.

En del av innehållet i arkivet:

Servicebladet, information till AA-grupperna
Servicekonferensen, protokoll m.m.
Förtroenderådet och tidigare centralkommitté, protokoll
Kommittéer
Förlaget / Styrelsen, Ideella föreningen AA i Sverige
Årsmöten
Regioner
Servicehandbok, AA:s servicestruktur
Litteratur, publicerade böcker och broschyrer
Bulletinen, medlemstidning
Historiska dokument

En stor del av senare års arkiv finns även elektroniskt.

Arkivet förvaltas av FRAK, Förtroenderådets Arkiv Kommitté.