Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA:s Tolv Traditioner - Andra legatet

 1. 1.  Vår gemensamma välfärd bör komma först; personligt tillfrisknande beror på enigheten i AA.
 2.  
 3. 2.  För syftet med vår grupp finns det endast en högsta auktoritet– en kärleksfull Gud såsom Han kan komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.
 4.  
 5. 3.  Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.
 6.  
 7. 4.  Varje grupp bör vara självständig utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller AA som helhet.
 8.  
 9. 5.  Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider.
 10.  
 11. 6.  En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, bekosta eller låna ut AA:s namn till någon närbesläktad sammanslutning eller något utomstående företag, så att inte problem med pengar, egendom eller anseende avleder oss från vårt huvudsyfte.
 12.  
 13. 7   Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och inte ta emot bidrag utifrån.
 14.  
 15. 8.  Anonyma Alkoholister bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicekontor kan anställa personal för speciella uppgifter.
 16.  
 17. 9.  AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 18.  
 19. 10. Anonyma Alkoholister har ingen åsikt i yttre angelägenheter; därför bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
 20.  
 21. 11. Vår PR-policy grundar sig på dragningskraft snarare än reklamkampanjer; vi behöver alltid bibehålla personlig anonymitet gentemot press, radio och film.
 22.  
 23. 12. Anonymitet är den andliga grundvalen för alla våra Traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.
Puff/blurb: 
Tolv traditioner för enighet
Syftet och tankarna kring de tolv traditionerna beskrivs utförligt i boken Tolv och tolv. Den innehåller även kommentarer till de tolv stegen som är värdefulla.