Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Låt oss hjälpa varandra att hjälpa

Kyrkans präster och diakoner har allt sedan AA startade hjälpt män och kvinnor som lider av alkoholproblem genom att samarbeta med AA-grupper över hela världen. Många av dessa män och kvinnor har hittat en lösning på sitt alkoholproblem, tillfrisknat och kunnat återvända till ett aktivt liv i sina arbeten och församlingar.

Inom AA är vi tacksamma för det samarbetet och vill på alla sätt fördjupa och förstärka det. Vårt huvudsyfte är att hjälpa de alkoholister som fortfarande lider. För att nå dem vill vi vi hitta former för att samarbeta med alla som i sitt arbete träffar dem. Vi vet att vi tillsammans kan göra det bättre. Vi från AA kan ställa upp och slussa de alkoholister som vill ha en lösning till ett fortgående tillfrisknande i en AA-grupp.

Hur kan AA hjälpa?
AA är en ideell gemenskap som består av alkoholister som tillfrisknar. En nykomling som kommer till ett AA-möte träffar andra nynyktra och medlemmar med lång nykterhet. På AA-mötena delar vi erfarenheter, styrka och förhoppningar och utgör en stödjande gemenskap för nykomlingen. I AA-gruppen finner den som har en önskan att sluta dricka en styrka och kraft han eller hon saknar på egen hand. 

Ett livsvarigt handlingsprogram för tillfrisknande
I gruppen rekommenderas att man börjar arbeta med AAs program för tillfrisknande, de tolv stegen, så snart som möjligt. Nykomlingen kan välja en sponsor (fadder) som stöd i arbetet med stegen. Processen som stegarbetet innebär lyfter de bakomliggande orsakerna till drickandet och befriar oss från dessa. I programmet ingår också att man efter en tids nykterhet börjar hjälpa andra, vilket ytterligare förstärker den egna nykterheten. AA:s tolv steg bygger på breda andliga principer men är icke-religiöst.

En världsomspännande gemenskap
Som medlem i AA är man välkommen på alla AA-möten i hela världen. Det ger en extra upplevelse och stöd för den som är ute och reser.

Vill du veta mer?
AA vill samarbeta med alla inom den professionella sektorn, de som i sitt jobb möter människor med alkoholproblem. AA är ett viktigt komplement i samhället. Skicka in dina kontaktuppgifter till info@aa.se eller kontakta en informationskommitté i din närhet, så hör vi av oss.

▸ Läs gärna broschyren "Präster ställer frågor om AA"