Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Ett viktigt komplement till all annan vård

En av våra stora folksjukdomar, kroniskt alkoholberoende, eller alkoholism som vi kallar det, är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Cirka 80 procent av alla våldsbrott i samhället är alkoholrelaterade och alkoholen är en av de största direkta och indirekta dödsorsakerna. Trots stora samhälleliga insatser är det en relativt liten del som lyckas tillfriskna. 

AA är ett viktigt komplement och en viktig resurs i samhället. Och vi inom AA vill gärna samarbeta med alla som i sitt yrke kommer i kontakt med människor som har en önskan att sluta dricka. Tillsammans kan vi hjälpa fler att hitta en lösning på sitt alkoholproblem.

AA och hälsovården

AA erbjuder en stödjande gemenskap
AA är en helt ideell gemenskap som endast består av alkoholister. På AA-möten finns nykomlingar och medlemmar med olika lång nykterhet. Vi delar styrkor, erfarenheter och förhoppningar och utgör en viktig stödjande gemenskap för den enskilda alkoholisten. Många nykomlingar säger att de känner sig “hemma” bland oss.

AA-mötet ger kraft och styrka
AA-mötet är hjärtat i AA, där vi träffar andra alkoholister och kan identifiera oss med dem. AA ställer inga krav utan erbjuder på frivillig bas en lösning som fungerar för den som har en ärlig önskan att sluta dricka. Att regelbundet gå på AA-möten ger nykomlingen en styrka och kraft som han/hon saknar på egen hand. 

Ett livsvarigt program för tillfrisknande
Oberoende av bakgrund tillför AA ett program för tillfrisknande, AA:s tolv steg, som innebär en genomgripande utveckling och befrielse från de bakomliggande orsaker och problem som en gång gjorde att vi började dricka. Varje medlem gör stegen i sin egen takt, ofta tillsammans med en sponsor (=mentor) som gått före. Programmet är livsvarigt och innefattar att börja hjälpa andra, vilket ytterligare förstärker nykterheten.

AA finns över hela världen
Som medlem i AA är man välkommen på alla AA-möten i hela världen. För många som reser eller semestrar är det en styrka att kunna gå på ett AA-möte där man befinner sig, i stället för att, som tidigare, hänga i baren och inte veta hur kvällen ska sluta. Man blir alltid bemött med ett varmt välkomnande.

Vill du veta mer?
AA vill samarbeta med alla inom den professionella sektorn, de som i sitt jobb möter människor med alkoholproblem. AA är ett viktigt komplement i samhället. Skicka in dina kontaktuppgifter till info@aa.se eller kontakta en informationskommitté i din närhet, så hör vi av oss för ett möte.

Läs mer i broschyren "AA som resurs för den medicinska professionen" (PDF)