Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA och utbildning

 

Enligt samhällets undersökningar så utvecklar ca 10% av befolkningen ett kroniskt alkoholberoende, eller sjukdomen alkoholism. För en del kommer det tidigt i livet, för andra senare. Trots omfattningen så är kunskaperna och insikterna om alkoholism bristfälliga eller förutfattade. Alkoholism är ett ämne som vi sällan pratar om. Låt oss ändra på det.

Inom AA har vi unika erfarenheter om alkoholism, om insjuknandet och tillfrisknandet. Vi kan bidra med kunskaper om vad alkoholism innebär och om hur vi har tillfrisknat från det. Vi berättar öppet och ärligt och bjuder in till frågor och diskussioner om alkoholism. Vi besöker gärna skolor och vårdutbildningar, helt kostnadsfritt. Kontakta någon av våra informationskommittéer för mer information.

Hur kan AA hjälpa?
AA är en ideell gemenskap som består av alkoholister som tillfrisknar. En nykomling som kommer till ett AA-möte träffar andra alkoholister med olika lång nykterhet. På AA-mötena delar vi erfarenheter, styrka och förhoppningar och utgör en stödjande gemenskap för nykomlingen. I AA-gruppen finner den som har en önskan att sluta dricka en styrka och kraft han eller hon saknar på egen hand. 

En världsomspännande gemenskap
AA är världens största gemenskap för tillfrisknande från alkoholism. AA finns i 180 länder.

Skolarbete om alkoholism?
Många studerande från grundskola till högskola och universitet hör av sig till oss med förfrågningar om skolarbeten på olika nivåer och det är vi glada för. Vi hjälper gärna till med information så långt vi kan. Kontakta info@aa.se eller kontakta någon av våra informationskommittéer eller en AA-grupp i din närhet för ett möte.

Frågor & svar:

Är det möjligt att närvara på ett AA-möte?

Absolut. De flesta möten i AA är slutna möten för de som har en önskan att sluta dricka. Men de flesta AA-grupper har också öppna AA-möten. På ett öppet möte är vem som helst välkommen att delta och ta del av mötet. Till öppna möten hälsar vi alla välkomna som vill lära känna AA lite närmare, oavsett om det är i studiesyfte, som anhörig, närstående eller professionell. I menyn “AA-möten” kan du söka upp grupper på orter och där framgår när grupperna har öppna möten.
 

Är det professionella som styr AA och håller AA-möten?

Nej, AA består bara av alkoholister som utifrån sina egna erfarenheter kan hjälpa andra i samma situation. En alkoholist som tillfrisknat kan nå en annan alkoholist på ett alldeles speciellt sätt. Det är grunden i AA. Hela AA:s serviceorganisation fungerar tack vare frivilligt arbete från många medlemmar som i sitt tillfrisknande är med och tar ansvar för att AA fungerar. AA har inga anställda professionella läkare eller terapeuter eller kopplingar till behandlingshem eller myndigheter. AA-mötena leds av någon AA-medlem.
 

Har AA behandlingshem?

Nej, AA har inga behandlingshem och är en helt fristående gemenskap. AA består endast av ett stort antal AA-grupper som regelbundet håller AA-möten. AA är en ideell gemenskap och består bara av alkoholister som tillfrisknar med hjälp av AA:s tolvstegsprogram och därmed hjälper nykomlingar. All medverkan i AA är helt frivillig och AA ställer bara ett krav för medlemskap: en önskan att sluta dricka. Däremot samarbetar AA med många inom hälsovården.

Varför har AA valt tolvstegsmetoden?

De tolv stegen skrevs ned i den första utgåvan av boken Anonyma Alkoholister 1939. Då hade ett 100-tal alkoholister tillfrisknat i USA genom att hjälpa varandra. I detta arbete användes de olika stegen, men de fick sin slutliga utformning i samband med att boken skrevs. Tolvstegprogrammet har sitt ursprung i AA.
 

Vilka arbetar på AA?

AA består bara av alkoholister, vi har inga anställda läkare, terapeuter, informatörer eller chefer. Mötet mellan två eller fler alkoholister där en hjälper en annan är grunden i AA samt vägen till tillfrisknande såsom den beskrivs i Stora Boken.

AA:s enda anställda är två personer på servicekontoret i Stockholm som servar grupperna och hanterar AA:s litteratur m m.

Vilka register hamnar jag i om jag går till AA?

Inga. AA för inga egna register eller journaler, du behöver inte uppge några personuppgifter eller skriva på några kontrakt när du går till AA. Du kan gå utan att någon utomstående vet om det. I och med att AA består av andra alkoholister så har vi har stor respekt för varandras rätt till anonymitet. Att gå på AA är helt frivilligt.


AA är helt självständigt och fristående från allting annat och inga myndigheter eller institutioner har någon insyn i AA.
 

Puff/blurb: 
Se videon om unga i AA
Hör tre ungdomars berättelse om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Alkoholism känner inga åldersgränser.