Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

SISSAA

Typ: 
OI Informationsmöte
Plats: 
Kyrkan i Brommaplan
Adress: 
Drottningholmsvägen 400, Bromma
Tid: 
13/1 2018 14:00 till 16:00
Postnummer: 
16873
Ort: 
Bromma
Arrangör: 
SISSAA
Välkomna till Kommitte möte för SISSA, alla är välkomna kom gärna i sällskap...

Vi inom Kommitten För Samarbete Och Information AA Stor-Stockholm (SISSAA) har i dagsläget uppdrag av krets 2 och 5 att samordna information om AA i hela Stor-Stockholm. Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kommer i kontakt med alkoholister. Vi ska öka kunskapen och medvetandet om vad AA är (och inte är), vi ska försöka bygga relationer med olika målgrupper som professionellt möter alkoholister och vi försöker generellt föra budskapet vidare och öka informationen om att vi finns, till andra utanför vår gemenskap. Vad vi däremot inte ansvarar för eller informerar till är informationen om AA direkt till den alkoholist som fortfarande lider. Detta är AA gruppernas eget ansvar och den enskilde AA medlemmens ansvar. Vi behöver fler som är intresserade av att antingen ingå i SISSAA, eller att vara informatör, dvs. vara med på plats när vi informerar. Vi står för stöttning, upplärning, träning och svarar på frågor Du kan tänkas ha! Vi söker er/dig som har en stabil nykterhet som kan tänka dig att samarbeta i en kommitté där vi informerar till icke-alkoholister om vad AA är och inte är. Vi vill att du kan avsätta den tid som krävs för detta serviceuppdrag, vi träffas 1 gång/månad för att driva SISSAA framåt. Under vårt kommittémöte som hålls i Kyrkan i Brommaplan, Drottningholmsvägen 400, planerar vi inför kommande informationstillfällen. Vi planerar och delegerar vilka av oss som tar på sig olika serviceuppgifter. För att information till icke-alkoholister inom hälsovården, rättsväsendet, kyrkor, samfund, samhälle, skola, utbildning mm, ska fungera, krävs det en del förarbete och uppföljning. Därför söker vi även er som också kan ingå i förarbetet och sköta administrationen. SISSAA startade den 21 oktober 2017, vi är i stort sett alldeles nystartade. Inplanerade kommittemöten för våren 2018 är: 13/1, 17/2, 17/3 och 14/4 kl. 14.00-16.00 2018. Är Du intresserad? kontakta oss eller be gruppens GSR om hjälp med detta. Välkomna till SISSAA!