Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

Ändringsanmälan till möteslistan

Här kan du anmäla olika ändringar rörande en befintlig grupp. Fyll i de fält som ändringen gäller samt obligatoriska fält = *.
OBS! Privata telefonnummer och mailadresser läggs ej in i möteslistan.
För anmälan ny grupp kontakta Servicekontoret service@aa.se