Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

Medicinering och andra problem

Många ställer frågor om medicinering eller andra problem än alkohol.

Vi hänvisar till broschyrerna AA-medlemmen - Medicinering och andra droger samt Andra problem än alkohol

Servicekontoret har inga andra synpunkter än som finns i broschyrerna.