Har du alkoholproblem eller är du orolig för någon i din närhet?

Ring vår telefonjour 08-720 38 42 så får du prata med en tillfrisknad alkoholist. Öppen alla dagar året om 11-13 samt 18-20

Fakta om Anonyma Alkoholister

Anonymitetens betydelse

Traditionsenligt har AA-medlemmar alltid varit noga med att bevara sin personliga anonymitet på det offentliga planet; i press, film, radio och TV.

Under AA:s första tid, då mer fördömanden förknippades med ordet alkoholism, än vad det gör idag, var det lätt att förstå denna motvilja till att bli identifierad och publicerad.

Allt eftersom AA växte blev anonymitetens positiva värden uppenbara.

För det första vet vi av erfarenhet att många med alkoholproblem kanske tvekar att vända sig till AA för att be om hjälp om de befarade att deras problem skulle komma att diskuteras offentligt av andra. Nykomlingar ska kunna söka hjälp med fullständig försäkran att deras identiteter inte avslöjas för någon utanför gemenskapen.

Dessutom tror vi att vårt begrepp om den personliga anonymiteten har en andlig innebörd för oss - att den motverkar ansträngningar för att nå personligt erkännande, makt, prestige eller fördelar; något som har orsakat svårigheter i andra rörelser. Mycket av vår relativa effektivitet i arbetet med alkoholister kanske skulle bli försvagat om vi sökte eller tog emot offentligt erkännande.

Trots att varje medlem i AA har sin frihet att göra sin egen tolkning av AA-traditionerna, så kan ingen individ någonsin bli erkänd som talesman för AA, vare sig det är lokalt, nationellt eller internationellt. Varje medlem talar bara för sig själv.

AA står i tacksamhetsskuld till alla media för deras medverkan i åratal att stärka Traditionen om anonymiteten.

En AA-medlem kan av olika skäl avsiktligt bryta sin anonymitet på det offentliga planet. Eftersom detta är ett individuellt val efter eget samvete, så har gemenskapen som helhet uppenbarligen ingen kontroll över sådana avvikelser från Traditionen. Det är emellertid klart att sådana individer inte har något gillande från den övervägande majoriteten av medlemmar i AA.