Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

AA:s Tolv traditioner - Andra legatet

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom AA.

2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud, så som Han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr inte.

3. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

4. Varje grupp bör vara självstyrande – utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som helhet.

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.

6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, för då kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.

7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

8. Anonyma alkoholister bör alltid förbli icke professionella – men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.

9. AA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser eller kommittéer för service – dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar.

10. Anonyma Alkoholister tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio och film.

12. Anonymitet är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip före person.

Puff/blurb: 
Tolv traditioner för enighet
Syftet och tankarna kring de tolv traditionerna beskrivs utförligt i boken Tolv och tolv. Den innehåller även kommentarer till de tolv stegen som är värdefulla.